Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny versenykiírás a 2021/2022-es tanévre

A verseny címe: Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny A verseny meghirdetője: Ókortudományi Társaság A verseny célja: A Verseny célja egyrészt a kategóriánként megszabott, az adott évfolyamcsoporttól elvárható nyelvi-kulturális felkészültséghez adaptált és fordulónként nehezedő latin szöveg lefordítása révén a nyelvi készségek fejlesztése, az iskolai oktatásban tanult nyelvi anyag gyakorlati alkalmazásának elősegítése révén a tanulók nyelvi kompetenciájának növelése, s ily módon a latinoktatás színvonalának megőrzése, emelése.  A Verseny célja másrészt a céltudatosan kiválasztott szövegtémák révén a tanulók emberi és társadalmi ismereteinek gyarapítása az antik kultúrákról, a görög-római társadalomról, történelemről, művészetről, sőt a magyar kultúra és társadalom történetéről is. További, de az (…)

Teljes szöveg

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny díjainak postázása

A továbbra is fennálló vészhelyzet miatt az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny ünnepélyes díjkiosztója, melyet hagyományosan az Ókortudományi Társaság májusi közgyűlésén szoktunk megrendezni, 2021-ben is elmaradt. De helyezettjeink és dicséreteseink nem maradnak jutalmazás nélkül: dacolva a veszélyekkel, nagy erőfeszítéssel a Verseny főszervezője Adamik Béla tanár úr, és a minores kategória bírálója Rung Ádám tanár úr, az ELTE BTK Latin Tanszékének oktatói a két kategória valamennyi díját – támogató kiadóink nagylelkű adományát – tegnap, több napi, Nemes Júlia hathatós segítségével végrehajtott csomagolás után postára adta, hogy időben eljusson valamennyi díjazotthoz, akiknek ezúton is gratulálunk!

Teljes szöveg

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyének végeredménye – 2020/2021-es tanév

A jelenlegi helyzetre tekintettel, aminek következtében az Ókortudományi Társaság májusi közgyűlése és a kapcsolódó díjátadó ünnepség elmarad, a két kategória helyezettjei, kiemelt dicséretesei és dicséretesei az oklevelüket és tárgyi jutalmaikat az iskolai tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepélyeken vehetik majd át (az iskolákba június 1. után postázzuk a jutalmakat). A két kategória első három helyezettjének járó pénzjutalmak rendezése érdekében email-levélben keressük meg az érintett tanulókat. Maiores 1. helyezés Horváth Hanna Szabrina ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium Budapest 2. helyezés Kopper Borsa ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium Budapest 3. helyezés Szász Gyöngyvér Piarista Gimnázium Vác 4. helyezés Rózsa Simon Péter ELTE Radnóti Miklós (…)

Teljes szöveg
Verified by MonsterInsights