Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

Közlemény a 2021/22-es Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny első fordulójáról

A február 4-i első forduló – a versenykiírásban (https://abeljeno.elte.hu/abel-jeno-orszagos-latin-tanulmanyi-verseny-versenykiiras-a-2021-2022-es-tanevre/) foglaltaknak megfelelően – alapvetően a szokott jelenléti formában lesz megrendezve az iskolákban mindkét (maiores- és minores-) kategória esetén, hiszen jelenleg is jelenléti oktatás folyik. Amennyiben az iskola zárva tartás vagy karantén miatt (várhatóan) semmiképpen sem tudja megrendezni jelenléti formában tanulója/tanulói részére az első fordulót, úgy – a versenykiírásban (https://abeljeno.elte.hu/abel-jeno-orszagos-latin-tanulmanyi-verseny-versenykiiras-a-2021-2022-es-tanevre/) foglaltaknak megfelelően – az abel.jeno@gmail.com címre küldött elektronikus levélben jelezheti igényét szinkron online lebonyolítás megszervezésére (Canvas LMS-rendszer segítségével és párhuzamos Zoom-távfelügyelet mellett)  – mihamarabb, de legkésőbb január 31-ig. Az iskolától kért megküldendő adatok Excel-táblában: a diákok neve, osztálya és email-címe kategóriánként, valamint a javító latintanár neve és email-címe a diákok neve mellett.

Teljes szöveg

Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny versenykiírás a 2021/2022-es tanévre

A verseny címe: Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny A verseny meghirdetője: Ókortudományi Társaság A verseny célja: A Verseny célja egyrészt a kategóriánként megszabott, az adott évfolyamcsoporttól elvárható nyelvi-kulturális felkészültséghez adaptált és fordulónként nehezedő latin szöveg lefordítása révén a nyelvi készségek fejlesztése, az iskolai oktatásban tanult nyelvi anyag gyakorlati alkalmazásának elősegítése révén a tanulók nyelvi kompetenciájának növelése, s ily módon a latinoktatás színvonalának megőrzése, emelése.  A Verseny célja másrészt a céltudatosan kiválasztott szövegtémák révén a tanulók emberi és társadalmi ismereteinek gyarapítása az antik kultúrákról, a görög-római társadalomról, történelemről, művészetről, sőt a magyar kultúra és társadalom történetéről is. További, de az (…)

Teljes szöveg

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny díjainak postázása

A továbbra is fennálló vészhelyzet miatt az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny ünnepélyes díjkiosztója, melyet hagyományosan az Ókortudományi Társaság májusi közgyűlésén szoktunk megrendezni, 2021-ben is elmaradt. De helyezettjeink és dicséreteseink nem maradnak jutalmazás nélkül: dacolva a veszélyekkel, nagy erőfeszítéssel a Verseny főszervezője Adamik Béla tanár úr, és a minores kategória bírálója Rung Ádám tanár úr, az ELTE BTK Latin Tanszékének oktatói a két kategória valamennyi díját – támogató kiadóink nagylelkű adományát – tegnap, több napi, Nemes Júlia hathatós segítségével végrehajtott csomagolás után postára adta, hogy időben eljusson valamennyi díjazotthoz, akiknek ezúton is gratulálunk!

Teljes szöveg