Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny

A versenyről

A verseny első fordulójára a versenybizottság szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A tételszöveget a megfelelő instrukciókat tartalmazó kísérőlevéllel együtt az ELTE Latin Tanszéke elektronikus úton eljuttatja a versenyre jelentkezett iskolák igazgatóihoz, akik az iskola latin tanáraival együtt februárban az írásbeli érettségi szabályai szerint lebonyolítják az első fordulót, megfelelő terme(ke)t és felügyeletet biztosítva a versenyző diákok munkájához. A 3 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A versenyzők latintanára kijavítja a dolgozatokat és a legjobb dolgozatokat postai úton beküldi az iskolán keresztül a Tanszéknek. A versenybizottság behívja a beküldött dolgozatok alapján a legjobb diákokat a második, áprilisi fordulóra, melyre az ELTE épületében kerül sor. A versenybizottság erre a fordulóra is szöveget választ mindkét kategória számára, melyeket gondos és alapos munkával a kiírásban megadott nyelvi követelményrendszerhez adaptál. A felügyeletet a Tanszék tanárai és diákjai biztosítják. A 4 órás fordulóban a diákok szótár segítségével lefordítják a tételszöveget. A dolgozatokat a versenybizottság javítja ki, majd rangsorolja a dolgozatokat és dönt a helyezésekről (1–20. hely), a kiemelt dicséretekről (21–40. hely) és dicséretekről (41–60/70. hely).

Verified by MonsterInsights