Arpinói Cicero Verseny Hazai Válogatóversenye

Értesítés a 2020. évi arpinói Cicero-verseny hazai válogatójáról

Ezúton hívjuk fel mindannyiuk szíves figyelmét, hogy az arpinói nemzetközi Cicero-verseny (2020. május 7-10.) hazai válogatóversenye 2020. január 6-án, hétfőn lesz 12:00 órától 16:00 óráig az ELTE BTK-n (negyed órával a verseny kezdete előtt kéretik a helyszínen lenni), pontos cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/F fszt. Kerényi- terem.

A válogató versenyen a 2018/2019. tanévi Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny maiores-kategóriájának első 10 helyezettje, kiemelt dicséretesei (11-20. hely) és dicséretesei (21-30. hely) közül azok a tanulók vehetnek részt, akik a 2018/2019. tanévben 10. (vagy esetleg 11. osztályosok) voltak, tehát jelenleg, a 2019/2020-as tanévben, így esetleges jövő tavaszi nemzetközi nevezésük esetén, 11. (vagy 12. osztályosak): ugyanis csak ezt a korosztályt lehet nevezni Arpinóba).

A válogató versenyen részt vehetnek azok a tanulók is, akik a 2017/2018-as tanévi versenyben a maiores-kategóriában az első 20 helyezett vagy a kiemelt dicséretesek (21-40) közé kerültek, de még csak 9. osztályosok voltak és a jelenlegi, 2019/2020-as tanévben lettek 11. osztályosak.

A behívottakról külön névsort nem teszünk közzé, az érintett tanulóknak online kell jelentkezniük legkésőbb 2019. december 30-ig a verseny honlapján (http://abeljeno.elte.hu/arpino/jelentkezes/, jelszó: cicero2020). Ha a jelentkezést visszaigazoló e-mail (küldő: WordPress) nem érkezik meg, ismételjék meg a jelentkezést az abel.jeno@gmail.com címre küldött e-mailben, az online adatlapon kért adatok hiánytalan feltüntetésével, „arpinói válogató” tárgymegjelöléssel.

Minden érintett hozza magával a versenyre szótárát! Kérjük szaktanár kollégáinkat, hogy Cicero-szövegeken gyakoroltassák érdekelt tanulóikat. Kérjük az érintett iskolák igazgatóit, hogy iskolájuk érdekelt tanulóját/óit az aznapi tanórák alól mentesíteni és a válogatóversenyre elengedni szíveskedjenek, és a vidéki tanulók részvételét, amennyiben módjuk nyílik rá, útiköltség-térítéssel is támogassák.

2006-tól kezdve az illetékes Minisztérium a korábbi 12-14 fő helyett csak 7 diák és az őket kísérő 1-2 tanár (utasbiztosítással együtt értendő) utazási költségeit, és iskolájuknak a nevezési díját tudja fedezni[1], s a Minisztérium ígérete szerint ez a keretszám 2020-ban sem csökken tovább. Ennek ellenére mi azt szeretnénk, ha sikeres diákjaink továbbra is a korábbiakhoz hasonló létszámban vehetnének részt e csodálatos európai versenyen, hiszen az olasz szervezők a továbbiakban is biztosítják 14 diák szállását és teljes ellátását a verseny idejére.

Ennek tükrében a válogató versenyen legsikeresebben szerepelt 14 tanulót 2 csoportra osztjuk. Az 1-7. helyezett és az őket kísérő 1-2 tanár (A csapat) teljes útiköltségét (repülőjegy Rómába és onnan vonattal Arpinóba utasbiztosítással együtt), valamit iskolájának nevezési díját jelen állás szerint az illetékes Minisztérium fizeti, a verseny napjaira a szállást és a teljes ellátást az olasz fél állja (a csapattagra, ill. családjára csak a versenyt kísérő 2-3 napos, hagyományos római tanulmányi kirándulás költségei hárulnak, kedvező esetben a diák iskolája alapítványának támogatásával). A 8-14. helyezett (B csapat) repülőjegyét és részvételi díját nagy valószínűséggel az elbírálás alatt lévő NTP-NTMV pályázatból tudjuk fedezni (amennyiben csak egy részét tudjuk fedezni, akkor szükség lehet arra, hogy a kiküldő iskola vagy iskolai alapítvány is hozzájáruljon a részvétel költségeihez; a többi kondíció esetükben ugyanaz, mint az 1-7. helyezett és kísérőtanáraik esetében). Minderről további részleteket a válogató verseny utáni első, eredményközlő, információs hirdetményben tudunk majd közölni.

Az arpinói válogatóverseny eredményeit a http://abeljeno.elte.hu/arpino/ honlapon fogjuk közzétenni legkésőbb 2020. január 20-ig.

Együttműködését megköszönve és jó munkát kívánva szívélyesen üdvözli:

Dr. Adamik Tamás sk.
professor emeritus, az MTA doktora,
a Szent István Akadémia tagja,
az arpinói válogatóverseny fővédnöke
 

[1] Az olasz szervezők 2010-től részvételi díjat vezettek be, amely 2018-ban várhatóan 220 euró/fő lesz, diák és kísérőtanár esetében egyaránt (vö. http://www.certamenciceronianum.it/). Az „A” csapat és az 1-2 kísérőtanár nevezési díját az illetékes Minisztérium viseli.